1. Sukladno odluci I.O HBS-a i Propozicijama o boćalištima i Propozicijama o državnim natjecanjima – lige svi klubovi u HB ligama moraju imati spravu i boću za mjerenje nasutosti terena.
 2. Utakmice SUPER,  1 i. 2. HB liga vode dva (2) Nacionalna suca. Utakmice HŽBL sudi 1 nacionalni sudac kojem u 2.-4. fazi susreta pomaže sudac za tehnička izbijanja.
 3. U SUPER HBL uz dva (2) suca, brzinsko i štafetno izbijanje sude još dvojica sudaca za tehnička izbijanja iz istog mjesta. Suci na prvoligaškim utakmicama uz sudačku taksu imaju pravo na nadoknadu putnih troškova – javni prijevoz (osim aviona) ili 2,00 kn po prijeđenom kilometru, te dnevnicu (od 200,00)  samo ako na putu provedu više od dvanaest (12) sati.
 4. Jedan sat (1) prije početka susreta domaćin mora urediti (povući) terene i omogućiti gostujućoj ekipi trening na terenima u trajanju od dvadeset (20) minuta.
 5. Dopušta se da svaka druga staza na igralištima bude odvojena jednom bočnom crtom.
 6. Granulacija pijeska je kao i do sada do 4 mm, dok je obavezna debljina pokretnog sloja pijeska minimalno 2 mm. U slučaju nepoštivanja istog, sudac određuje maksimalno 1 sat za dovođenje igrališta u ispravno stanje, u protivnom se neće dozvoliti odigravanje susreta.
 7. Suprotstavljene momčadi koje se susreću u SUPER HBL moraju imati gornji dio dresa različite boje. U slučaju da obje ekipe imaju istu boju dresa prednost ima domaćin (domaća ekipa) što znači da gostujuća ekipa mora nastupati u rezervnoj varijanti dresa. Na internetskim stranicama HBS-a pod profilom kluba objavljen je podatak o boji dresa ekipa SUPER HBL-e.
 8. Pola sata prije početka susreta, nakon prijave ekipa domaćin mora politi i urediti terene.
 9. Domaćin natjecanja mora sudionicima natjecanja osigurati rekvizite, te jednu šipku i bulin po terenu. Za vrijeme trajanja susreta ekipe označavaju markacije predmeta, te ucrtavaju linije izbijanja s jednom šipkom po terenu. Šipka pripada ekipi/igraču koji je na redu za igranje (osim u pojedinačnim disciplinama).
 10. Voditelji klubova trideset (30) minuta prije početka susreta predaju sucima popunjen obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama” i iskaznicu licenciranog voditelja ekipe. Voditelj ekipe može nastupati na susretu i kao igrač i tada prilikom prijave uz iskaznicu voditelja predaje i člansku iskaznicu.
 11. Prijaviti se može minimalno sedam (7), a maksimalno dvanaest (12) igrača. Iznimno jednom tijekom natjecateljske sezone može se prijaviti šest (6) igrača. U slučaju nedovoljnog broja igrača ekipa u prvoj (1.) fazi gubi susret u disciplini pojedinačno klasično s rezultatom 6:0, a u 5. fazi gubi susret u bližanju i izbijanju u krugu rezultatom 20:0 i toj ekipi se oduzima jedan (1) bod na ljestvici. Dozvoljen je nastup jednom igraču u ekipi u četiri discipline s time da je u tom slučaju  ograničen na maksimalno igranje dvije pojedinačne igre. Ako igrač igra samo tri igre onda može nastupati, kao i do sada, u tri pojedinačne igre. Uz prijavnicu predaje se članska iskaznica, a na zahtjev vodstva natjecanja i osobna iskaznica. Pravo prijave i nastupa imaju svi uredno registrirani igrači s ovjerenim liječničkim pregledom.
 12. U obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama” označuju se igrači/ce oznakom X odnosno brojevima, koji će nastupiti u pojedinim disciplinama. Nakon prijave slijedi ždrijeb uz prisustvo voditelja i sudaca. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje započinje 15 min prije početka susreta određeno je u trajanju od 10 (deset) min za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.
 13. Prijave igrača/ica izvode se na sljedeći način:
 • Prijava igrača sucima susreta obavlja se 30 minuta prije početka susreta. Nakon pregleda ispravnosti registracija igrača i voditelja ekipa slijedi 25 minuta prije početka susreta prijava igrača po disciplinama za 1. (prvu) fazu susreta
 • Za brzinsko izbijanje: mora se obaviti najkasnije dvije (2) minute nakon završetka 1. dijela natjecanja.
 • Za precizno izbijanje: mora se obaviti najkasnije dvije (2) minute nakon završetka brzinskog izbijanja.
 • Za štafetno izbijanje: mora se obaviti najkasnije dvije (2) minute nakon završetka preciznog izbijanja.
 • Za zadnji krug igra: mora se obaviti najkasnije do završetka uređenja igrališta.
 1. Voditelji ekipa koji se ne pridržavaju svojih obaveza bit će pozvani na poštivanje istih uz obavezno sankcioniranje (bijeli, žuti, crveni karton). Suci će nakon završetka svakog dijela igre zviždukom označiti početak vremena predviđenog za prijavu igrača po disciplinama.
 2. Registrirani igrač/ice koji na natjecanje dođe bez iskaznice o registraciji mogu nakon provjere suca u bazi podataka HBS-a nastupiti na susretu uz obaveznu uplatu kazne od 200 kuna sucu susreta. U protivnom susret se registrira maksimalnim rezultatom za protivničku ekipu. Ako više igrača/ica nije registrirano, ekipa je diskvalificirana. Protiv takvih igrača i ekipe slijedi prijava disciplinskom tijelu HBS.
 3. Nastup igrača s valjanom registracijskom iskaznicom bez liječničkog pregleda nije dozvoljeno.
 4. Kapetani klubova tijekom cijele utakmice na lijevom rukavu (ruci) moraju imati kapetansku traku.
 5. Voditelj ekipe ne može obavljati ulogu voditelja za dva kluba istog ranga natjecanja. Također, osoba može biti igrač u jednom, a voditelj ekipe u drugom klubu, ali ne u istom rangu natjecanja.
 6. Nastup na susretu bez licenciranog voditelja ekipe kažnjava se novčanom kaznom od 200 kuna. Klub kaznu uplaćuje na žiro račun HBS-a u roku od 5 dana, a najkasnije do sljedećeg susreta. U protivnom nema pravo nastupa na sljedećem susretu.
 7. Sukladno Zakonu o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima klubovi poduzimaju sve mjere za održavanje reda i mira, a posebno u trenutku kada se na susretu očekuje veći broj gledatelja. Na takvim susretima domaćina ima obavezu osigurati redarsku službu. U slučaju nereda i izvanrednih događaja Povjerenik lige će protiv kluba pokrenuti disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku HBS.
 8. Sve ekipe domaćini SUPER HBL kod organizacije susreta moraju prijaviti javni skup nadležnoj Policijskoj upravi.
 9. Kod neopravdanog kašnjenja, nakon 30 minuta od trenutka prijave ekipa, sudac označava početak, a odmah zatim i kraj susreta i sastavlja Izvješće sa susreta. Ekipa koja čeka dolazak protivničke ekipa može se zagrijavati na terenima.
 10. Izvlačenju terena pristupa se tek kad su prisutni voditelji obiju ekipa.
 11. Ekipa odnosno igrači ekipe koja je zakasnila može započeti zagrijavanje tek nakon što njihov voditelj ekipe izvrši prijavu igrača po disciplinama odnosno nakon što se izvrši izvlačenje terena.
 12. Domaćin 5 (pet) min prije početka susreta organizira predstavljanje sudionika i sudaca. Predstavljanje je obvezno i izvodi se na sredini terena. :
 • Prvo se predstavljaju gostujuća ekipa od kapetana do voditelja ekipe. Oni izlaze na teren usput se pozdravljajući i poredaju se od ruba prema sredini boćališta, leđima okrenuti prema semaforu.
 • Nakon njih se predstavlja domaća ekipa od kapetana do voditelja ekipe. Oni izlaze na teren pozdravljajući već poredane goste, redaju se dalje u vrstu.
 • zatim se predstavljaju suci koji u mimohodu pozdravljaju poredane igrače i voditelje ekipa.
 • Predstavljanje igrača i sudaca obavlja predstavnik domaćina ili sudac.
 • Nakon predstavljanja svi naklonom pozdravljaju publiku i odlaze s terena.
 1. Sudac određuje obavezno povlačenje i zalijevanje igrališta prije početka susreta i prije početka zadnje ture igara.
 2. U prvoj (I) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje sljedećih disciplina: trojka, par klasično, 2x pojedinačno-klasično.
 • Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina.
 • Zagrijavanje koje slijedi (15 min prije početka susreta) određeno je u trajanju od deset (10) min za sve igrače.
 • Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.
 1. Svi susreti se u 1. i 5. fazi susreta igraju na 1 sat i 15 minuta ili 13 dobivenih punata, odnosno osam(8) tura igre za bližanje i izbijanje u krugu.
 2. Na početku pauza predviđenih za zagrijavanje igrača voditelji klubova najkasnije dvije (2) minute nakon završetka prethodne faze susreta prijavljuju igrača ili igrače koji će nastupiti u sljedećoj ili sljedećim disciplinama, odnosno fazama susreta.
 3. Pozicija ostalih igrača za vrijeme izbijanja – Gaženje bočne linije nije dopušteno – nema upozorenja odmah se svira prekršaj, te protivnik primjenjuje pravilo prednosti.
 4. Kako igrači ne bi proklizavali kod promjene smjera kretanja, mogu zatražiti da se prostor ispred nosača boća pomete (ukloni pijesak) – maksimalno u dužini od 1,5 m.
 5. Ako se semafor pokvari unutar prvih 30 sekundi, izbijanje se ponavlja bez zagrijavanja. Ako se semafor pokvari nakon 30 sekundi, izbijanje se nastavlja s kontrolom vremena putem sučeve štoperice, uz obvezno naglašavanje sudca koliko je vremena proteklo ili ostalo za izbijanje.
 6. Zagrijavanje igrača u pauzama koje prethode pojedinim fazama:
 • za prvu (1) fazu deset (10) minuta
 • za brzinsko izbijanje (2) – tri (3) minute
 • za precizno izbijanje (3) – pet (5) minuta
 • za štafetno izbijanje (4) – tri (3) minute
 • za petu (5.) fazu – deset (10) minuta
 • Rezervni igrači zagrijavaju se raspoređeni na terenima gdje nastupaju parovi i trojka.
 1. Igrači u pojedinačnim disciplinama koji se ozlijede na zagrijavanju nemaju pravo na zamjenu te gube susret sa sljedećim rezultatom 6:0 za klasične discipline i 20:0 za tehničke discipline u korist protivnika. Nakon toga ozlijeđeni igrači nemaju pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta.
 2. Igrači se ne mogu zagrijavati prije sljedećeg dijela susreta dok njihov voditelj ne prijavi igrača za sljedeći dio igre sudcu susreta.
 3. Brzinsko izbijanje – teren 3., izvodi (5 min) po jedan (1) igrač iz svakog kluba za I II.HBL, odnosno teren 2 i 4 paralelno za HŽBL. U SUPER HBL  u 2. (drugoj) fazi: Prvo (1.) brzinsko izbijanje – teren 1 i 4, izvodi po jedan (1) igrač na 3 pozicija (sukladno objašnjenju 4.  MTP 2018) koji trče paralelno. Zagrijavanje u brzinskom izbijanju odvija  se na tepihu u trajanju od tri (3) minute. Drugo (2.) brzinsko izbijanje – teren 1 i 4, izvodi po jedan (1) igrač na 3 pozicije (sukladno objašnjenju 4.  MTP 2018.) koji trče paralelno. Zagrijavanje u brzinskom izbijanju odvija  se na tepihu u trajanju od tri (3) minute.

Ekipe SUPER HBL u disciplini brzinskog izbijanja prijavljuju igrače kao izbijač 1 i izbijač 2. Oni se međusobno suprotstavljaju 1– 1 i 2-2. Ždrijeba se samo prvi par, dok drugi par nastupa na obrnutim terenima.

U svim HB ligama brzinsko izbijanje izvodi se na 3 pozicije.

 1. Precizno izbijanje – III. Dio – izvode 2 igrača iz svakog kluba

U SUPER  HBL u disciplini preciznog izbijanja igrači se prijavljuju kao izbijač 1 i izbijač 2. Oni se međusobno suprotstavljaju 1– 1 na stazi 2., 2-2 na stazi 3. Ždrijeba se samo koja ekipa kreće prva s izbijanjem. Izbijanja izvode istovremeno svi igrači na terenima 2 i 3 (redoslijed izbijanja teren 2-3-2-3).

U 1. i 2. HBL u 3. fazi susreta igraju se istovremeno discipline 2X  precizno izbijanje na stazama 1. i 2. Ždrijeba se samo koja ekipa kreće prva s izbijanjem. Izbijanja izvode istovremeno svi igrači na terenima 1 i 2 (redoslijed izbijanja teren 1-2-1-2).

 1. Štafetno izbijanje – teren 1 i 4 (IV. dio) za SUPER HBL i tereni 2 i 4 za HŽBL, izvode (5 min) po dva (2) igrača iz svakog kluba, a oni trče istovremeno – paralelno. U ostalim HBL-ma  ekipe trče jedni pa drugi, odvojeno na terenu 3.
 2. Igraču ili igračima koji izvode precizno, brzinsko i štafetno izbijanje priznat će se postignuti rezultat ako discipline nisu izveli do kraja (odustali prije zadnje pozicije u preciznom izbijanju ili trčali manje od pet (5) minuta u brzinskom odnosno štafetnom izbijanju) zbog ozlijede. Igrač koji je odustao prije završetka discipline ne može igrati do završetka te utakmice. Igrač koji nije odustao od štafetnog izbijanja može nastaviti igrati daljnje discipline u toj utakmici.
 3. U posljednjoj (V.) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje slijedećih disciplina: 3x par klasično, bližanje i izbijanje u krugu.
  Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina.
  Zagrijavanje je određeno u trajanju od deset (10) minuta. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par . U petoj (V) fazi u disciplini par klasično mora biti izmijenjen najmanje jedan (1) igrač.
 4. Voditelji prijavljuju par 1., par 2. i par 3. Nema ždrijeba već se međusobno sukobljavaju par 1.(ekipa A) – par 1.(ekipa B) zatim par  (ekipa A) – par 2.(ekipa B) i . par  3.(ekipa A) – par 3.(ekipa B).  Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina.
 5. Jednom najavljen time – out se ne može opozvati. Sa korištenjem time – outa u klasičnim igrama ne može se započeti u zadnjih 10 minuta susreta niti u osmoj (8) turi igre bližanja i izbijanja u krugu.
 6. Kod prekida, iz bilo kojeg razloga, duljeg od trideset (30) minuta ili kod promjene terena (npr. odlazak zbog kiše s otvorenih terena u dvoranu) obavezno je u klasičnim disciplinama i igri valjanja i izbijanja zagrijavanje „gore-dolje“. U slučaju promjene terena obje ekipe moraju na istim terenima odigrati brzinsko i brzinsko štafetno izbijanje.
 7. U slučaju nedovoljnog broja igrača ekipa u prvoj (1.) fazi gubi susret u disciplini pojedinačno kl. s rezultatom 6:0 dok u petoj (5) fazi gubi susret u disciplini bližanje i izbijanje u krugu s rezultatom 20:0 i toj ekipi se oduzima jedan (1) bod na ljestvici. Svaki prijavljeni igrač može nastupiti u maksimalno tri (3) bilo koje discipline bez ograničenja.
 8. Kod bolesti, ozlijede s nemogućnošću nastavka nastupa u disciplini u tijeku igrač nema pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta (ni u paru). Postignuti rezultati evidentiraju se na sljedeći način:
 • Pojedinačno klasično: igrač gubi susret s 13:x onoliko punata koliko je do tog momenta postigao,
 • Bližanje i izbijanje u krug: igrač ne gubi nužno susret već mu se priznaje do tada postignut rezultat. Nezavršene ture se poništavaju s time da se protivniku pored punata koje je postigao priznaje šest (6) punata za svaku nezavršenu turu koju bi odigrao do kraja susreta
 • U igri par klasično i trojka klasično: dopušta se ekipama da nastave susret i s jednim (par) odnosno dva (trojka) igrača ako je ozljeda igrača uslijedila nakon što je već izvršena zamjena u tom paru ili trojci
 • U brzinskom izbijanju: igraču koji se ozlijedi priznaje se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se moglo odrediti pobjednika,
 • U preciznom izbijanju: igraču koji se ozlijedi priznaje se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se moglo odrediti pobjednika,
 • U štafetnom izbijanju: nakon ozlijede i odustajanja igrača, ekipa iz koje je igrač koji se ozlijedio nema pravo daljnjeg izbijanja,  priznaje joj se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se mogao odrediti pobjednik. Drugi igrač koji nije odustao zbog ozlijede ima pravo nastupa u daljnjem tijeku natjecanja.
 1. Igrač koji se ozlijedio na zagrijavanju može se zamijeniti drugim raspoloživim igračem s klupe za rezervne igrače samo u paru i trojci, s time da nema više pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta.
 2. Ako igra/ica samovoljnog napusti susreta, a koje nije uzrokovano ozljedom ili bolesti Sudac mora takvo napuštanje terena kazniti žutim kartonom i zatražiti od igrača/ice da se vrati u teren. Ako je igrač/ica konačno napusti teren, ekipa iz koje je igrač/ica nema pravo zamjene tog igrača/ice u disciplinama par i trojka odnosno postupanja u ostalim igrama su sljedeća:
 • Igrač/ica je diskvalificiran/a (crveni karton) i nema pravo nastupa u sljedećim igrama tog susreta,
 • U igri pojedinačno klasično susret se registrira rezultatom 13:0 bez obzira na stanje rezultata i preostalog vremena za igru u trenutku kada je igrač/ica napustio teren,
 • U igri para i trojki klasično: dopušta se ekipama da nastave susret i s jednim (par) odnosno dva (trojka) igrača/ice ako je jedan od igrača/ice samovoljno napustio teren.
 • U kombiniranoj igri (krug) igrač/ica gubi susret rezultatom 48:0 bez obzira na do tada postignuti rezultat i na broj preostalih tura za igranje,
 • U preciznom, brzinskom i štafetnom izbijanju ekipi ili igraču koji odustane bez valjanog razloga briše se do tada postignuti rezultat u toj disciplini, te se protivničkoj ekipi ili igraču/ici evidentira pobjeda. Obaveza je protivničke ekipe ili igrača/icu da nastavi s izbijanjem radi evidencije postignutog rezultata i pobjede u toj disciplini.  Ne smatra se odustajanjem ako ekipa ili igrač/ica nema vremena za izbacivanje još jedne boće (brzinsko i štafetno izbijanje).
 1. Nakon završetka izvođenja tehničkih disciplina domaćin je obvezan urediti i zaliti terene.
 2. Odlukom Izvršnog odbora HBS (11/2008) strogo je zabranjeno tijekom odigravanja susreta na klupi za rezervne igrače i u igralištima konzumiranje duhanskih proizvoda i korištenje mobitela.
 3. Dopušta se gostujućoj ekipi da prilikom odigravanja susreta koristi svoje osobne nosače boća koji u tom slučaju ne moraju biti prilagodljive visine.
 4. Susreti HBL-a se igraju prema kalendaru natjecanja koji usvaja Izvršni odbor HBS-a. Promjene termina odigravanja susreta moguće su isključivo uz odobrenje Povjerenika lige.
 5. Ako se klubovi dogovore o promjeni termina odigravanja utakmice, moraju zatražiti suglasnost Povjerenika lige, najkasnije do srijede do 12 sati prije odigravanja te utakmice.
 6. Povjerenik lige može odlučiti koji se susreti posljednja dva kola HBL natjecateljske sezone moraju odigrati u predviđenim terminima odnosno za koje susrete nema mogućnosti promjene termina odigravanja. U tom slučaju moguća je i odgoda cijelog kola ako se radi o nastupu reprezentacije na međunarodnom natjecanju (čl. 27. Pravilnika o natjecanju HBS-a).
 7. Od natjecateljske sezone 2022/2023 i klubovi 1. HBL su dužni sukladno Zakonu o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima poduzeti sve mjere za održavanje reda i mira.
 8. Klubovi HŽBL, SUPER HBL i  HBL Jug za nastup moraju osigurati boćarsku dvoranu. Klubovi 1.  HBL Sjever su obavezni prije početka natjecanja prijaviti rezervne natkrivene terene na kojima nastupati u slučaju lošeg vremena.
 9. Klubovi II. HBL-e moraju nastupati na četverostaznom boćalištu. Obaveza osiguranja rezervnih natkrivenih terena postoji u slijedećem slučaju:
 10. Kod lošeg vremena i nemogućnošću nastupa na otvoreni terenima, a za vrijeme trajanja susreta između dva kluba iz različitih županijskih boćarskih saveza. Tada klubovi domaćini moraju osigurati natkriveno četverostazno boćalište.

Ovo pravilo se ne primjenjuje u slučaju kada se međusobno sastaju klubovi iz slijedećih različitih boćarskih saveza: BS OBŽ, BS BPŽ i BS VSŽ i u slučaju kada dođe do prekida susreta zbog lošeg vremena u II HBL-a u kojima nastupa barem jedna od „otočnih ekipa“. Tada je ekipa domaćin dužna osigurati kao rezervnu varijantu natkriveno igralište ili dvoranu kako bi se susret odigrao istog dana, bez obzira i ako se radi o dvije ekipe iz iste županije. Za susrete u kojima sudjeluje „otočna ekipa“ povjerenik lige kod sastavljanja kalendara natjecanja može odrediti različiti početak susreta (ovisno o voznom redu trajekta).

Kod lošeg vremena u  II.HB ligama ako susret nije započet između klubova iz iste županije klub domaćini obavještava povjerenika II. HBL-e o situaciji koji je ovlašten donijeti odluku o mogućoj odgodi odigravanja susreta. Također, Povjerenik lige može ne odobrit odgodu i konačnu odluku o odigravanju prepustiti delegiranim sucima ovisno o situaciji na terenu. Povjerenik lige obavještava predstavnike klubova i suce susreta (povjerenika suđenja) o svojoj odluci.

 1. U slučaju prekida započetog susreta nastavak se igra sukladno članku 25. Pravilnika o natjecanju HBS-a.
 2. Datum odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta dogovorno određuju voditelji ekipa o čemu najkasnije u ponedjeljak (dan nakon predviđenog termina odigravanja susreta) obavještavaju povjerenika II. HBL-e.
 3. Susret se mora odigrati u tjednu koji slijedi tj. prije odigravanja susreta slijedećeg kola. Ako ekipe ne postignu dogovor oko termina odigravanja susreta povjerenik lige određuje subotu u 15 sati kao termin odigravanja nastavka prekinutog susreta ili neodigranog susreta,
 4. Povjerenik lige o novom datumu odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta obavezno obavještava suce susreta (posredstvom odgovorne osobe za delegiranje sudaca na susretima II.HBL-e).
 5. Klubovi 2. HBL iz iste županije 2. HBL IP i SD, isti susret (zbog kiše) mogu odgoditi najviše dva puta. Nakon toga klub domaćin mora za odigravanje tog susreta osigurati rezervne natkrivene terene.
 6. Zaostali susreti u SVIM HBL-a moraju se odigrati prije termina predviđenog za odigravanje 17. odnosno  18. kola. U cilju poštivanja istog povjerenik lige može kao rezervni termin odrediti osim Subote i neki drugi dan za odigravanje zaostalog susreta.
 7. Za neopravdano nedoigrane discipline u jednom susretu kazna je oduzimanje ukupno jednog boda (-1) na ljestvici.
  Ako ekipa u tijeku susreta radi isključenja bez prava zamjene (ozljeda) ostane sa pet (5) igrača u prvoj (1) i petoj (5) fazi susreta, gubi susret maksimalnim rezultatom bez obzira na trenutačni rezultat na terenu i prije odigrane discipline. Tada se bilježi rezultat; 6:0 za klasične discipline i 20:0 za tehničke discipline u korist protivnika.
 8. Klub koji ne odigra jedan susret u ligi u natjecateljskoj sezoni bit će kažnjen temeljem Čl. 16 Disciplinskog pravilnika HBS-a.
 9. Kod nedovoljnog broja bodova ili kada se radi o doigravanju za prvaka ili doigravanje za ispadanje, odnosno kvalifikacijama za popunu lige kazneni bodovi prenose se u slijedeću natjecateljsku sezonu bez obzira na rang natjecanja. U ponovljenom slučaju – unutar jedne natjecateljske sezone, kada klub ne odigra susret smatra se da je odustao od natjecanja.
 10. Za sve ostalo vrijedi Pravilnik i Propozicije o natjecanjima u ligama HBS-a, te MTP iz 2019. godine.
 11. Preporuka je za vrijeme susreta puštati laganu glazbu koja ne ometa igru. Za vrijeme brzinskog i štafetnog izbijanja puštati glazbu bržeg ritma koja stimulira igrača na trčanje, ujedno potiče gledatelje na navijanje.
 12. Klubovi prvog radnog dana Povjereniku lige moraju poštom dostaviti originalno izvješće sa susreta, u suprotnom bit će kažnjeni temeljem prijave Povjerenika lige.
 13. Troškove sudaca za susrete snosi domaćin i dužan ih je uplatiti na žiro račun suca u roku od tri dana nakon utakmice. Protiv klubova koji ne podmire u propisanom roku svoju obavezu Povjerenik lige pokrenuti će disciplinski postupak.

PROMJENE MEĐUNARODNOG TEHNIČKOG PRAVILNIKA OD 1.1.2022.

Čl. 27.

 1. Pozicija igrača koji igra i obveza igranja

Zabranjeno je igraču koji izbija ili bliža da od početka radnje do trenutka izbačaja boće stane na linije pravokutnika od  7,5 m ili izvan njega. (OBJAŠNJENJE 1)

Prijestup će sudac označiti jednim zviždukom ili nekim drugim znakom, a udarac je ništavan.

Čl. 34. Valjanost  bacanja  bulina

Bacanje je valjano ako bulin stane između prve i druge linije pravokutnika, nasuprot onome iz kojeg je bačen. Bacanje bulina treba biti izvedeno u roku 20 sekundi od završetka ture igre. Ako bacanje nije ispravno protivnik ga postavlja u pravokutnik bacanja bulina prema svom izboru (bez ograničenja)

Čl. 50. Uvjeti za pravilno bližanje

Bližanja boća igrana je pravilno ako:

 • ne izađe izvan igre,
 • ne pomakne,  u  bilo  kojem  smjeru,   neposredno  ili posredno, neki predmet više od 0,50 m

Ekipe i domaćini susreta (organizatori) moraju se u strogo pridržavati uputa za igru i preporuka HZJZ za natjecanje u zatvorenim i otvorenim prostorima

Svako nepoštivanje uputa i preporuka povlači za sobom pokretanje disciplinskog postupka

Odluka o gledateljima IO HBS-a od 1.9.2021.:

206-2-odluka-o-gledateljima-IO-od-31082021.pdf (hrvatski-bocarski-savez.hr)

Zadaci suca:

 • Osigurati poštivanje uputa HZJZ, CZ i HBS-a, a posebno:
 • Kontrola je li organizator (domaćin) osigurao dovoljan broj dezinfekcijskih sredstava za suce, za ekipu domaćina, za ekipu gostiju, za gledatelje
 • Kontrola vodi li se evidencija prisutnih gledatelja na propisanom obrascu
 • Kontrola vrši li se dezinfekcija sportske opreme (boće cilj, boća prepreka, šipke…..) nakon korištenja
 • Uz izvješće sa susreta obvezno dostaviti i prijavni listić
 • U SVIM SITUACIJAMA GDJE SE NE POŠTUJU OVE I DRUGE PROPISANE MJERE PO UPUTAMA HZJZ, CZ i HBS-a, suci prekidaju susret i unose u napomenu razlog prekida susreta te o istome izvješćuju povjerenika HBL-e

 

 • Predstavljanje ekipa do daljnjega se obavlja na sljedeći način;
  • Domaćin 5 (pet) min prije početka susreta organizira predstavljanje sudionika i sudaca. Predstavljanje je obvezno i izvodi se na sredini terena. Igrači i voditelji ekipa poredaju se na terenu leđima okrenuti prema semaforu.
  • S lijeve strane poredana je gostujuća ekipa, u sredini suci susreta, a s desne strane ekipa domaćina
  • Nakon što su se svi sudionici natjecanja poredali na terenu predstavljanje igrača i sudaca obavlja predstavnik domaćina ili sudac.
  • Nakon predstavljanja svi naklonom pozdravljaju publiku i izlaze sa terena.
  • Svi igrači za vrijeme predstavljanja, nastupanja i podjele nagrada moraju biti odjeveni u jednoobrazne klupske dresove. Igrač koji nije bio na predstavljanju, nema pravo nastupa na tom susretu.
  • U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika igrači mogu koristiti istovjetne zaštitne odjevne predmete.
  • Kako je preporuka da se izbjegava rukovanje ono je izbačeno iz protokola predstavljanja ekipa, a preporuka je da se ne prakticira ni nakon završetka susreta kod čestitanja protivniku na pobjedi.

 

Zadaci povjerenika lige: 

 • Kompletiranje svih zapisa sa susreta – izvješća sa susreta i prijavnih listića
 • Slanje izvješća u ured HBS-a ODMAH o dodijeljenim kartonima (žuti i crveni karton).
 • O svakoj izvanrednoj situaciji prema prijavi suca ODMAH OBAVIJESTITI SPORTSKU KOMISIJU HBS-a

 

Zadaci klubova sudionika natjecanja u HBL-a 

 • Obavezno osigurati dezinfekcijska sredstava za ekipu domaćina, goste, suce i gledatelje
 • Voditi evidenciju prisutnih gledatelja na susretu te čuvanje tih zapisa minimalno 14 dana od dana odigravanja susreta u HBL.
 • Ako je netko od igrača zaražen COVID-om 19 ili mu je određena mjera samoizolacije, klub istu informaciju treba odmah javiti povjereniku HBL-e. Neizvršenje istog SMATRAT ĆE SE TEŠKIM DISCIPLINSKIM PREKRŠAJEM TE ĆE odgovorna osoba kluba i klub biti kažnjeni sukladno Disciplinskom pravilniku.
Natjecanje Liga Izvješće
18. kolo Marčelji – Dubrava -2016/2017 I. HBL - sjever
18. kolo Retfala-Neptun -2016/2017 II. HBL Zagreb - Slavonija
18. kola Brlićka-Mitnica -2016/2017 II. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Lapovci-Vuka -2016/2017 II. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Čepin-Višnjevac -2016/2017 II. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Ivankovo-Slavonija -2016/2017 II. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Trstena – Opatija -2016/2017 II. HBL Istra - Primorje
18. kolo Ladići – Brajda -2016/2017 II. HBL Istra - Primorje
18. kolo Lučki radnik – Umag -2016/2017 II. HBL Istra - Primorje
3.liga Slivno – Prud -2016/2017 II. HBL Dubrovnik - Neretva
3.liga Ploče – Župa -2016/2017 II. HBL Dubrovnik - Neretva
3.LIGA postranje – omladinac -2016/2017 II. HBL Dubrovnik - Neretva
3.LIGA HAJDUK DONJI BRGAT -2016/2017 II. HBL Dubrovnik - Neretva
18. kolo Divšići KT – Labin -2016/2017 II. HBL Istra - Primorje
3.LIGA RIJEKA GROMAČA -2016/2017 II. HBL Dubrovnik - Neretva