1. Jedan sat (1) prije početka susreta domaćin je dužan urediti (povući) terene i omogućiti gostujućoj ekipi trening na terenima u trajanju od dvadeset (20) minuta
 2. Pola sata prije početka susreta, nakon prijave ekipa domaćin je dužan politi i urediti terene.
 3. Izvršni odbor HBS-a može prije početka natjecateljske sezone donijeti odluku o upotrebi sprave za provjeru grubosti terena. Tada sprava postaje obavezni rekvizit. Tehničke karakteristike sprave, način upotrebe i nabavu iste propisuje posebnom odlukom I.O. HBS-a.
 4. Voditelji ekipa trideset (30) minuta prije početka susreta obvezni su predati sucima popunjen obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”. Voditelji ekipa su obvezni na svojoj odjeći imati istaknutu oznaku (bedž) iz koje je vidljivo da on vodi dotični klub.
 5. Prijaviti se može minimalno osam (8), a maksimalno dvanaest igrača (12). Iznimno jednom tijekom natjecateljske sezone može se prijaviti sedam (7) igrača. U slučaju nedovoljnog broja igrača ekipa u prvoj (1.) i/ili petoj (5) fazi gubi susret u disciplini pojedinačno klasično s rezultatom 6:0 i toj ekipi se oduzima jedan (1) bod na ljestvici. Svaki prijavljeni igrač može nastupiti u maksimalno tri bilo koje discipline. Uz prijavnicu predaje se članska iskaznica, a na zahtjev vodstva natjecanja i osobna iskaznica. Pravo prijave i nastupa imaju svi uredno registrirani igrači s ovjerenim liječničkim pregledom.
 6. U obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”, voditelji ekipa odmah pri prijavi, 30 (trideset) minuta prije početka susreta, označavaju igrače koji će nastupiti u pojedinim disciplinama s oznakom x. Nakon prijave slijedi ždrijeb uz prisustvo voditelja i sudaca. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje započinje 15 min prije početka susreta određeno je u trajanju od 10 (deset) min za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.
 7. Klubovi moraju s igračima obavezno prijaviti i licenciranog voditelja ekipe. Voditelj predaje sucima susreta iskaznicu voditelja. Voditelj ekipe može nastupati na susretu i kao igrač i tada prilikom prijave uz iskaznicu voditelja predaje i člansku iskaznicu.
 8. Voditelj ekipe ne može obavljati svoju ulogu voditelja za drugi klub istog ranga natjecanja u kojem se natječe klub u kojem je on registriran kao igrač.
 9. Kada klub nastupi na susretu bez licenciranog voditelja ekipe kažnjava se novčanom kaznom od 200 kuna. Klub kaznu uplaćuje na žiro račun HBS-a u roku od 5 dana, a najkasnije do sljedećeg susreta. U protivnom nema pravo nastupa na sljedećem susretu.
 10. Predstavljanje je obavezno-pet (5) minuta prije početka utakmice, domaćin susreta ili sudac, predstavljajusudionike utakmice: gosti – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe, zatim slijede domaćini – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe. Posljednji na predstavljanje izlaze suci susreta.
 11. U prvoj (I) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje slijedećih disciplina: trojka, 2 x par klasično, pojedinačno-klasično. ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje slijedi (15 min prije početka susreta) određeno je u trajanju od deset (10) min za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.
 12. Na početku pauza predviđenih za zagrijavanje igrača voditelji ekipa najkasnije dvije (2) minute nakon završetka prethodne faze susreta prijavljuju igrača ili igrače koji će nastupiti u sljedećoj ili sljedećim disciplinama, odnosno fazama susreta.
 13. Zagrijavanje igrača u pauzama koje prethode pojedinim fazama:
 • za prvu (1) fazu deset (10) minuta
 • za brzinsko izbijanje (2) – tri (3) minute
 • za precizno izbijanje (3) – pet (5) minuta
 • za štafetno izbijanje (4) – tri (3) minute
 • za petu (5.) fazu – deset (10) minuta

Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje nastupaju parovi i trojka.

 1. Brzinsko izbijanje – teren 2., izvodi (5 min) po jedan (1) igrač iz svakog kluba za HŽBL, II. i III. HBL, odnosno po dva (2) igrača (za I.HBL) – teren 1 i 4. Za I.HBL-u igrači trče paralelno.
 2. Redoslijed i parovi izbijača koji će se međusobno suprotstaviti određuju se ždrijebom kod prijave igrača. U II. i III. HBL igrači trče jedan pa drugi (odvojeno).
 3. Precizno izbijanje – teren 3 (III. dio), izvodi po jedan (1) igrač iz svakog kluba za II. i III. HBL-e , te po dva igrača (za I. HBL-u). Precizno izbijanje (II. i III. HBL-a) izvode igrači na jednom tepihu (tapetu ili gumi) istovremeno, odnosno jedan za drugim. U I. HBL izbijanja izvode istovremeno svi igrači na terenima 2 i 3 (redoslijed izbijanja teren 2-3-2-3). Parovi izbijača koji će se međusobno suprotstaviti određuju se ždrijebom kod prijave igrača.
 4. Štafetno izbijanje – teren 1 i 4 (IV. dio), izvode (5 min) po dva (2) igrača iz svakog kluba, a oni trče istovremeno – usporedno, to vrijedi samo za I. ligu. U ostalim ligama trče jedni pa drugi, odvojeno na terenu 2.
 5. U posljednjoj (V.) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje slijedećih disciplina: : trojka, par – bližanje i izbijanje u krug, pojedinačno – klasično i pojedinačno -bližanje i izbijanje u krug. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje je određeno u trajanju od deset (10) minuta. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par – bližanje i izbijanje u krug i trojka. U petoj (V) fazi u disciplini pojedinačno klasično ne može nastupiti isti igrač  kao u prvoj (I) fazi dok u disciplini trojka i  mora biti izmijenjen najmanje jedan (1) igrač u odnosu na sastav trojke u prvoj  (I) fazi susreta.
 6. U slučaju prekida, iz bilo kojeg razloga, duljeg od trideset (30) minuta ili kod promjene terena (npr. odlazak zbog kiše s otvorenih terena u dvoranu) obavezno je u klasičnim disciplinama i igri valjanja i izbijanja zagrijavanje „gore-dolje“. U slučaju promjene terena obje ekipe moraju na istim terenima odigrati brzinsko i brzinsko štafetno izbijanje.
 7. Klubovi su dužni sukladno Zakonu o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima obavezno poduzeti sve mjere za održavanje reda i mira, a posebno u trenutku kada se na susretu očekuje veći broj gledatelja. Na takvim susretima obaveza je domaćina da osigura redarsku službu. Protiv klubova koji ne provode ovu mjeru Povjerenik lige će u slučaju nereda i izvanrednih događaja pokrenuti disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku HBS-a.
 8. Kapetani klubova su obvezni tijekom trajanja cijele utakmice na lijevom rukavu (ruci) imati kapetansku traku.
 9. Nakon završetka izvođenja tehničkih disciplina domaćin je obvezan urediti i zaliti terene.
 10. Klubovi III. HBL-e moraju nastupati na četverostaznom boćalištu. Obaveza osiguranja rezervnih natkrivenih terena postoji u sljedećim slučajevima:
 • Kod lošeg vremena i nemogućnosti nastupa na otvoreni terenima, a za vrijeme trajanja susreta između dva kluba iz različitih županijskih boćarskih saveza. Tada klubovi domaćini moraju osigurati natkriveno četverostazno boćalište.
 • Ovo pravilo se ne primjenjuje u slučaju kada se međusobno sastaju klubovi iz sljedećih različitih boćarskih saveza: BS OBŽ, BS BPŽ i BS VSŽ.
 1. Kod lošeg vremena u III.HBL-i i prekida u susretu između klubova iz iste županije postupanje je sljedeće:
 • U slučaju lošeg vremena (kiša), a da susret nije započeo klubovi domaćini obavještavaju povjerenika III HBL-e o vremenskoj situaciji koji je  jedini ovlašten za donošenje odluke o eventualnoj odgodi odigravanja susreta.

Povjerenik lige donosi odluku:

 • o odgodi susreta ili
 • ne odobrava odgodu te konačnu odluku o odigravanja susreta prepušta delegiranim sucima ovisno o situaciji na terenu.

O svojoj odluci Povjerenik lige obavještava predstavnike klubova i suce susreta (odgovornu osobu za delegiranje sudaca u županijskom boćarskom savezu).

 1. Suci susreta su se, osim u slučaju kada ih o odgodi susreta obavijesti povjerenik lige ili odgovorna osoba iz županijskog zbora sudaca, dužni pojaviti u predviđeno vrijeme za početak susreta na boćalištu. Ekipe domaćina nisu ovlaštene za davanje naloga sucima.
 2. Kod prekida kada je susret započeo nastavak se igra sukladno članku 25. Pravilnika o natjecanju HBS-a.
 3. Datum odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta dogovorno određuju voditelji ekipa o čemu najkasnije u ponedjeljak (dan nakon predviđenog termina odigravanja susreta) obavještavaju povjerenika III. HBL-e.
 4. Susret se obavezno mora odigrati u tjednu koji slijedi tj. prije odigravanja susreta slijedećeg kola. U slučaju ako ekipe ne postignu dogovor oko termina odigravanja susreta povjerenik lige određuje subotu u 15 sati kao termin odigravanja nastavka prekinutog susreta ili neodigranog susreta,
 5. Povjerenik lige o novom datumu odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta obavezno obavještava suce susreta (posredstvom odgovorne osobe za delegiranje sudaca na susretima III.HBL-e).
 6. Za sve ostalo vrijedi Pravilnik i Propozicije o natjecanjima u ligama HBS-a, te MTP iz 2014. godine.
 7. Preporuka je za vrijeme susreta puštati laganu glazbu koja ne ometa igru. Za vrijeme brzinskog i štafetnog izbijanja puštati glazbu bržeg ritma koja stimulira igrača na trčanje, ujedno potiče gledatelje na navijanje.

NAPUTCI POVJERENICIMA LIGA

 1. Povjerenici liga nakon registracije,a prije početka natjecateljske sezone,od klubova prikupljaju ispunjene Obrasce klubova (kontakti ekipa, podaci o registriranim igračima i dr.)
 2. Povjerenici liga u prvom stupnju rješavaju sve sporne slučajeve u svojoj ligi.
 3. Kada klub nastupi na susretu bez licenciranog voditelja ekipe kažnjava se novčanom kaznom od 200 kuna. Klub kaznu uplaćuje na žiro račun HBS-a u roku od 5 dana, a najkasnije do sljedećeg susreta. U protivnom nema pravo nastupa na sljedećem susretu. Voditelj nakon primitka izvješća određuje u pisanom obliku kaznu za klub i u slučaju neizvršenja naplate kazne pokreće  suspenziju kluba.
 4. Vrši prijavu svih nepravilnosti disciplinskom sucu HBS-a sukladno propozicijama natjecanja HBS-a (prijava ekipa i igrača)
 5. U slučaju izvanrednih događaja mora o tome odmah obavijestiti Sportsku komisiju HBS-a
 6. Povjerenici liga su obvezni nakon svakog odigranog kola napraviti trenutnu tablicu svoje lige i o tome izvijestiti sve klubove svoje lige i ured HBS-a (fax-om/poštom/elektronskom poštom) najkasnije do srijede nakon odigranih utakmica.
 7. Povjerenici lige unose rezultate susreta u aplikaciju HBS-a.
 8. Odgovoran je za rješavanje zahtjeva klubova (odgode, promjene termina, promjene mjesta odigravanja…) sukladno propozicijama natjecanja. Odgode susreta moguće su sukladno čl. 26 Pravilnika o natjecanjima HBS-a i  čl. 6 i 12 Pravilnika o državnim reprezentacijama.
 9. Svi pristigli zahtjevi ekipa moraju se obraditi na propisani način (sukladno propozicijama natjecanja) za što mora rezultirati pisanim tragom (odluka povjerenika lige)
 10. Klubovi I HBL i II HBL Jug dužni su za nastup osigurati boćarsku dvoranu. Klubovi II HBL Sjever i HŽBL su obavezni prije početka natjecanja prijaviti rezervne natkrivene terene na kojima su dužni nastupati u slučaju lošeg vremena.
 11. Klubovi III. HBL-e moraju nastupati na četverostaznom boćalištu. Obaveza osiguranja rezervnih natkrivenih terena postoji u sljedećem slučaju:
 • Kod lošeg vremena i nemogućnosti nastupa na otvoreni terenima, a za vrijeme trajanja susreta između dva kluba iz različitih županijskih boćarskih saveza. Tada klubovi domaćini moraju osigurati natkriveno četverostazno boćalište.
 • Ovo pravilo se ne primjenjuje u slučaju kada se međusobno sastaju klubovi iz sijedećih različitih boćarskih saveza: BS OBŽ, BS BPŽ i BS VSŽ.
 1. U slučaju lošeg vremena u III.HBL-i i prekida u susretu između klubova iz iste županije postupanje je slijedeće:
 • U slučaju lošeg vremena (kiša), a da susret nije započeo klubovi domaćini obavještavaju povjerenika III HBL-e o vremenskoj situaciji koji je  jedini ovlašten za donošenje odluke o eventualnoj odgodi odigravanja susreta.

Povjerenik lige donosi odluku:

 • o odgodi susreta ili
 • ne odobrava odgodu te konačnu odluku o odigravanja susreta prepušta delegiranim sucima ovisno o situaciji na terenu.

O svojoj odluci Povjerenik lige obavještava predstavnike klubova i suce susreta (odgovornu osobu za delegiranje sudaca u županijskom boćarskom savezu).

 1. Suci susreta su osim u slučaju kada ih o odgodi susreta obavijesti povjerenik lige ili odgovorna osoba iz županijskog zbora sudaca dužni pojaviti se u predviđeno vrijeme za početak susreta na boćalištu. Ekipe domaćina nisu ovlaštene za davanje naloga sucima.
 2. U slučaju prekida a kada je susret započeo nastavak se igra sukladno članku 25. Pravilnika o natjecanju HBS.
 3. Datum odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta dogovorno određuju voditelji ekipa o čemu najkasnije u ponedjeljak (dan nakon predviđenog termina odigravanja susreta) obavještavaju povjerenika III. HBL-e.
 4. Susret se obavezno mora odigrati u tjednu koji slijedi tj. prije odigravanja susreta slijedećeg kola. U slučaju ako ekipe ne postignu dogovor oko termina odigravanja susreta povjerenik lige određuje subotu u 15,00 kao termin odigravanja nastavka prekinutog susreta ili neodigranog susreta,
 5. Povjerenik lige o novom datumu odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta obavezno obavještava suce susreta (posredstvom odgovorne osobe za delegiranje sudaca na susretima III.HBL-e).
 6. Susreti posljednja dva kola natjecateljske sezone moraju se u HBL-a odigrati u predviđenim terminima – nema mogućnosti promjene termina odigravanja pojedinih susreta.
 7. Povjerenici liga su dužni voditi evidenciju o žutim i crvenim kartonima i eventualnim (stvarnim) rekordima u preciznom, brzinskom i štafetnom izbijanju, te u bližanju i izbijanju u krug i o tome uz tablicu izvijestiti ured HBS-a.
 8. Povjerenici liga su dužni svaku primjedbu iz Izvješća s susreta koja se odnosi na suce i rad sudaca proslijediti Zboru sudaca HBS-a, odnosno nadležnom povjereniku za suđenje.
 9. Klubovi su dužni sukladno Zakonu o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima obavezno poduzeti sve mjere za održavanje reda i mira, a posebno u trenutku kada se na susretu očekuje veći broj gledatelja. Na takvim susretima obaveza je domaćina da osigura redarsku službu. Protiv klubova koji ne provode ovu mjeru Povjerenik lige će u slučaju nereda i izvanrednih događaja pokrenuti disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku HBS.
 10. Povjerenici liga nakon završetka liga obvezni su u ured HBS-a dostaviti zaključno izvješće, konačnu tablicu svoje lige, izvješće o dodijeljenim žutim i crvenim kartonima, sliku prvoplasirane ekipe, izvješće o postignutim rekordima, te svoja zapažanja i prijedloge
 11. Nadoknada Povjerenicima liga za njihov rad, isplaćuje se na njihov žiro-račun, tek nakon završenog natjecanja, odnosno konačnog izvješća o natjecanju. Visina naknade je sljedeća:
– prva liga 2.500,00 kn
– druge lige 2.200,00 kn
– treće lige 2.000,00 kn
– ženska liga* 2.000,00 kn

*odlukom Skupštine HBS-a od 8.4.2017.


NAPUTCI POVJERENICIMA ZA PRVENSTVO HRVATSKE

 

 1. Odgovoran je za vođenje natjecanja na koje je delegiran sukladno Propozicijama natjecanja HBS-a zajedno s delegiranim sucima
 2. Vrši raspored sudaca po boćalištima
 3. Zajedno s sucima vrši pregled boćališta i opreme (prema čl. 10 Pravilnika o natjecanjima i čl.9. Propozicija o državnim natjecanjima – općenito)
 4. Ne dozvoljava nastup igračima koji nemaju ispravne iskaznice o registraciji s ovjerenim liječničkim pregledom
 5. Vodi brigu o poštivanju liste zastupljenosti natjecatelja po županijama
 6. Popunjava listu natjecatelja na upražnjena mjesta s ekipama/igračima iz županije organizatora natjecanja sukladno propozicijama natjecanja
 7. Vrši ždrijeb za natjecanje sukladno propozicijama natjecanja
 8. Posebnu pažnju obratiti na pravo nastupa mlađih dobnih kategorija, sukladno propozicijama natjecanja
 9. Ne dozvoljava nastup igračima (isključuje ih iz natjecanja) koji se u predviđenom vremenu (prema definiranoj satnici) ne pojave na terenu/ždrijebu.
 10. U dogovoru s domaćinom i Sportskom komisijom vrši promjenu satnice uslijed nepredviđenih okolnosti (broj sudionika, kiša, nestanak struje – rasvjete…)
 11. U slučaju izvanrednih događaja odmah obavijestiti Sportsku komisiju HBS-a
 12. U dogovoru s domaćinom natjecanja dužan je nadzirati i osigurati provođenje protokola (predstavljanje sudionika, voditelja, suca, intoniranje himne, svečano proglašenje i zatvaranje natjecanja i dr) a sve sukladno propozicijama natjecanja
 13. Dužan je slikati i dostaviti Sportskoj komisiji slike četiri prvoplasirane ekipe / igrača u svakoj disciplini
 14. Voditi natjecanje i rezultate natjecanja na službenim obrascima HBS-a
 15. Povjerenik je zadužen za objavljivanje rezultata i svih informacija vezanih za natjecanje.
 16. Dostaviti po završetku natjecanja Sportskoj komisiji HBS-a i uredu HBS-a službeno izvješće s rezultatima natjecanja. U izvješću se posebno osvrnuti na izvanredne događaje i pohvale domaćinu oko organizacije
 17. Za rad povjerenika natjecanja pripada neto naknada od 30 kuna za sat koju isplaćuje HBS.

NAPUCI SUCIMA

 

 1. Rok trajanja liječničkog pregleda je 6 mjeseci. Svi igrači koji nemaju važeći liječnički pregled nemaju pravo prijave ni nastupa na susretu. Suci su dužni svaki takav slučaj evidentirati u napomene u Izvješću s susreta.
 2. Utakmice prvih liga sude dva (2) glavna suca i dva (2) suca za tehnička izbijanja, koji će pomagati glavnim sucima kod izvođenja tehničkih disciplina. Utakmice drugih i trećih liga vode dva (2) suca.
 3. Suci moraju biti propisno odjeveni u skladu s Pravilnikom o organizaciji boćarskih sudaca HBS-a, odnosno, moraju biti jednoobrazno obučeni.
 4. Suci dolaze na teren jedan sat i pet minuta prije početka utakmice radi provjere terena i pripadajuće opreme: granulacija i debljina pokretnog sloja pijeska, semafori, pribor i rekviziti za pojedine discipline i sl.
 5. Jedan (1) sat prije početka susreta započinje trening u trajanju dvadeset (20) minuta namijenjen samo gostujućoj ekipi. Trening nije obavezan za gostujuću ekipu. Trening gostujuća ekipa započinje jedan (1) sat prije početka susreta (tolerira se maksimalno kašnjenje od pet 5  minuta).
 6. Gostujuća ekipa koja se u predviđeno vrijeme za početak treninga ne pojavi na terenima gubi pravo na trening. Neovisno o početku treninga završetak treninga je uvijek u 14,20 ili 15,20,… (ovisno o tome kada je službeni početak susreta), osim ako je za kasniji početak treninga krivac domaćin (nije na vrijeme otvorio dvoranu, pripremio terene….) i tada se gostima mora omogućiti da odrade svih 20 minuta treninga.
 7. Pola sata prije početka susreta, nakon prijave ekipa domaćin je dužan politi i urediti terene.
 8. Izvršni odbor HBS-a može prije početka natjecateljske sezone donijeti odluku o upotrebi sprave za provjeru grubosti terena. Tada sprava postaje obavezni rekvizit. Tehničke karakteristike sprave, način upotrebe i nabavu iste propisuje posebnom odlukom I.O. HBS-a.

 

 1. Suci su dužni po nalogu povjerenika za suđenje i/ili povjerenika lige izvršiti kontrolu nasutosti terena pomoću sprave i u slučaju neispravnosti ne dozvoliti nastup na neregularnom boćalištu. Kontrola nasutosti provodi se prema uputama prije početka susreta.
 2. Voditelji ekipe trideset (30) minuta prije početka susreta obvezni su predati sucima popunjen obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”. Voditelji ekipa su obvezni na svojoj odjeći imati istaknutu oznaku (bedž) iz koje je vidljivo da on vodi dotični klub.
 3. Prijaviti se može minimalno osam (8), a maksimalno dvanaest igrača (12). Iznimno jednom tijekom natjecateljske sezone može se prijaviti sedam (7) igrača. U slučaju nedovoljnog broja igrača ekipa u prvoj (1.) i/ili petoj (5) fazi gubi susret u disciplini pojedinačno klasično s rezultatom 6:0 i toj ekipi se oduzima jedan (1) bod na ljestvici. Svaki prijavljeni igrač može nastupiti u maksimalno tri bilo koje discipline. Uz prijavnicu predaje se članska iskaznica, a na zahtjev vodstva natjecanja i osobna iskaznica. Pravo prijave i nastupa imaju svi uredno registrirani igrači s ovjerenim liječničkim pregledom.

 

 1. Klubovi moraju s igračima obavezno prijaviti i licenciranog voditelja ekipe. Voditelj ekipe predaje sucima susreta iskaznicu voditelja. Voditelj ekipe može nastupati na susretu i kao igrač i tada prilikom prijave uz iskaznicu voditelja predaje i člansku iskaznicu.

 

 1. SUCI OBAVEZNO UPISUJU U IZVJEŠĆE SA SUSRETA NAPOMENU DA KLUB NEMA LICENCIRANOG VODITELJA EKIPE
 2. U obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”, voditelji ekipa odmah pri prijavi ekipe 30 (trideset) min prije početka susreta označavaju igrače koji će nastupiti u pojedinim disciplinama s oznakom x. Nakon prijave slijedi ždrijeb uz prisustvo voditelja i sudaca. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje započinje 15 min prije početka susreta određeno je u trajanju od 10 (deset) min za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.
 3. Pet (5) minuta prije početka utakmice domaćin susreta ili sudac  predstavlja sudionike utakmice: gosti –  kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe, zatim slijede domaćini – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe. Posljednji na predstavljanje izlaze suci susreta.
 4. U posljednjoj (V.) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje slijedećih disciplina: : trojka, par – bližanje i izbijanje u krug, pojedinačno – klasično i pojedinačno -bližanje i izbijanje u krug. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje je određeno u trajanju od deset (10) minuta. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par – bližanje i izbijanje u krug i trojka. U petoj (V) fazi u disciplini pojedinačno klasično ne može nastupiti isti igrač  kao u prvoj (I) fazi dok u disciplini trojka i  mora biti izmijenjen najmanje jedan (1) igrač u odnosu na sastav trojke u prvoj  (I) fazi susreta.
 5. Suci utakmicu moraju voditi u skladu s Pravilnikom i Propozicijama o natjecanjima Hrvatskog boćarskog saveza i naročito paziti na pravovremeno upisivanje rezultata u klasičnim, a posebno u tehničkim disciplinama.
 6. U slučaju prekida iz bilo kojeg razloga duljeg od trideset (30) minuta ili kod promjene terena (npr. odlazak zbog kiše s otvorenih terena u dvoranu) obavezno je u klasičnim disciplinama i igri valjanja i izbijanja zagrijavanje „gore-dolje“. U slučaju promjene terena obje ekipe moraju na istim terenima odigrati brzinsko i brzinsko štafetno izbijanje.
 7. Klubovi su dužni sukladno Zakonu o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima obavezno poduzeti sve mjere za održavanje reda i mira, a posebno u trenutku kada se na susretu očekuje veći broj gledatelja. Na takvim susretima obaveza je domaćina da osigura redarsku službu. Protiv klubova koji ne provode ovu mjeru Povjerenik lige će u slučaju nereda i izvanrednih događaja pokrenuti disciplinski postupak sukladno Disciplinskom pravilniku HBS.
 8. Suci su dužni u slučaju nereda ili prekida susreta zbog loše organizacije obavezno upisati u napomenu izvješća s susreta sve potrebne podatke o organizaciji susreta (redarska služba i dr)
 9. Klubovi III. HBL-e moraju nastupati na četverostaznom boćalištu. Obaveza osiguranja rezervnih natkrivenih terena postoji u slijedećem slučaju:
 • Kod lošeg vremena i nemogućnosti nastupa na otvoreni terenima, a za vrijeme trajanja susreta između dva kluba iz različitih županijskih boćarskih saveza. Tada klubovi domaćini moraju osigurati natkriveno četverostazno boćalište.
 • Ovo pravilo se ne primjenjuje u slučaju kada se međusobno sastaju klubovi iz slijedećih različitih boćarskih saveza: BS OBŽ, BS BPŽ i BS VSŽ.

 

 1. U slučaju lošeg vremena u III.HBL-i i prekida u susretu između klubova iz iste županije postupanje je slijedeće:
 • U slučaju lošeg vremena (kiša), a da susret nije započeo klubovi domaćini obavještavaju povjerenika III HBL-e o vremenskoj situaciji koji je  jedini ovlašten za donošenje odluke o eventualnoj odgodi odigravanja susreta.

Povjerenik lige donosi odluku:

 • odgodi susreta ili
 • ne odobrava odgodu te konačnu odluku o odigravanja susreta prepušta delegiranim sucima ovisno o situaciji na terenu.

O svojoj odluci Povjerenik lige obavještava predstavnike klubova i suce susreta (odgovornu osobu za delegiranje sudaca u županijskom boćarskom savezu).

 

 1. Suci susreta su osim u slučaju kada ih o odgodi susreta obavijesti povjerenik lige ili odgovorna osoba iz županijskog zbora sudaca dužni pojaviti se u predviđeno vrijeme za početak susreta na boćalištu. Ekipe domaćina nisu ovlaštene za davanje naloga sucima.
 2. U slučaju prekida a kada je susret započeo nastavak se igra sukladno članku 25. Pravilnika o natjecanju HBS-a.
 3. Datum odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta dogovorno određuju voditelji ekipa o čemu najkasnije u ponedjeljak (dan nakon predviđenog termina odigravanja susreta) obavještavaju povjerenika III. HBL-e.
 4. Susret se obavezno mora odigrati u tjednu koji slijedi tj. prije odigravanja susreta slijedećeg kola. U slučaju ako ekipe ne postignu dogovor oko termina odigravanja susreta povjerenik lige određuje subotu u 15,00 kao termin odigravanja nastavka prekinutog susreta ili neodigranog susreta,
 5. Povjerenik lige o novom datumu odigravanja neodigranog ili prekinutog susreta obavezno obavještava suce susreta (posredstvom odgovorne osobe za delegiranje sudaca na susretima III.HBL-e).
 6. Kod izvođenja tehničkih disciplina sudac mora obvezno tražiti od voditelja ekipa da vode pripadajući zapisnik uz obostranu kontrolu. Nakon završetka brzinskog i štafetnog izbijanja sudac mora obavezno pored broja pogotka u Izvješće sa susreta upisati i broj izbačenih boća.
 7. Za svaku izrečenu disciplinsku kaznu (žuti i/ili crveni karton) sudac mora osobno poslati poštom ili predati povjereniku lige i “Izvješće o kažnjavanju” kako je inače regulirano Pravilnikom o kažnjavanju igrača žutim i crvenim kartonima na boćarskim natjecanjima HBS-a. Za bilo kakve nepredviđene okolnosti ili nejasnoće na terenu, suci obvezno surađuju sa voditeljem i kapetanom ekipe na čije se igrače odnosi neka nejasnoća.
 8. Obrazac “Izvješće sa susreta” voditi čitko i uredno sa upisom svih predviđenih podataka, a za pojedine igrače upisivati ime i prezime.
 9. U “Izvješću sa susreta” obvezatno upisati ime i prezime glavnog(-ih) suca te sudaca za tehnička izbijanja (I HBL-a).
 10. Suci svoje troškove obvezno naplaćuju od kluba domaćina utakmice sukladno Pravilniku o organizaciji boćarskih sudaca HBS-a, i prema cjeniku naknada i ostalih troškova usvojenih na sjednici Skupštine HBS-a.
Natjecanje Liga Izvješće
18. kolo Marčelji – Dubrava -2016/2017 II. HBL - sjever
18. kolo Retfala-Neptun -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kola Brlićka-Mitnica -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Lapovci-Vuka -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Čepin-Višnjevac -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Ivankovo-Slavonija -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Trstena – Opatija -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
18. kolo Ladići – Brajda -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
18. kolo Lučki radnik – Umag -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
3.liga Slivno – Prud -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
3.liga Ploče – Župa -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
3.LIGA postranje – omladinac -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
3.LIGA HAJDUK DONJI BRGAT -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
18. kolo Divšići KT – Labin -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
3.LIGA RIJEKA GROMAČA -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva