Nadzorni odbor

  1. Lucijan Ujčić-predsjednik
  2. Vjekoslav Bačić
  3. Renata Ševerdija
  • Zamjenski članovi:

 

  • Disciplinski sudac: Marin Batur