Članovi

Članovi | Izvješća

Članovi Skupštine HBS-a od 08.04.2017. - 08.04.2021.

  • PODACI O SAVEZU:
  • Dalmatinska 14, 35000 Slavonski Brod
  • OIB: 28616704506

  • TAJNIK SAVEZA:
    Hrvoje Veber

  • Tel. 0914455466
  • GSM: 0995115125
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Ivan Matekalo
  • PODACI O SAVEZU:
  • Liechteinsteinov put 10, 20000 Dubrovnik
  • OIB: 61672831470

  • TAJNIK SAVEZA:
    Luko Hendić

  • Tel. 098573132
  • GSM: 020/485-805
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Ivo Miletić
  • Velimir Galov
  • Štefi Ljubimir
  • PODACI O SAVEZU:
  • Reisnerova 46/a, 31 000 Osijek
  • OIB: 81076348985

  • TAJNIK SAVEZA:
    Krešo Troskot

  • Tel. 098 962 6382
  • GSM: 098 962 6382
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Jakov Čović
  • Krešo Troskot
  • PODACI O SAVEZU:
  • 51000 RIJEKA, F. Matkovića 1/a
  • OIB: 67087096843
  • Web stranica:

  • TAJNIK SAVEZA:
    Sanjin Linić

  • Tel. 098/442-280
  • GSM: 051/437-669; 098/442-280
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Serđo Samblić
  • Sandro Gulja
  • Dino Blečić
  • Vjekoslav Matetić
  • Viviana Martinić
  • PODACI O SAVEZU:
  • Bribirskih knezova bb, 22000 Šibenik
  • OIB: 50212896162

  • TAJNIK SAVEZA:
    Joško Jurković

  • Tel. 0912530468
  • GSM: 0912530468
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Joso Bašić
  • Alen Papak
  • PODACI O SAVEZU:
  • Josipa Jurja Strossmayera 13, 32100 Vinkovci
  • OIB: 76127942976

  • TAJNIK SAVEZA:
    Luka Pedić

  • Tel. 0951980922
  • GSM: 0951980922
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Željko Burger
  • Dražen Kovačević
  • PODACI O SAVEZU:
  • Put Dikla BB 23000 Zadar
  • OIB: 42469633517
  • Web stranica:

  • TAJNIK SAVEZA:
    Željko Sabalić

  • Tel. 0981920008
  • GSM: 023647646, 0981920008
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • PODACI O SAVEZU:
  • Zagrebačka 2, 10290 Šibice
  • OIB: 93570238002

  • TAJNIK SAVEZA:
    Stipica Ravančić

  • Tel. 098/9753 343
  • GSM: 01/3354 361
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Stipica Ravančić
  • PODACI O SAVEZU:
  • Ulica slobode 16, 21000 Split
  • OIB: 99087945724
  • Web stranica:

  • TAJNIK SAVEZA:
    Siniša Stipić

  • Tel. 0953830701
  • GSM: 0953830701
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Ante Jurjević
  • Matejas Jozipović
  • Tonći Kragić
  • PODACI O SAVEZU:
  • Vukovarska 6, 52440 Poreč
  • OIB: 34469157774
  • Web stranica:

  • TAJNIK SAVEZA:
    Kristijan Klarić

  • Tel. 052/451-483, 091/451-4830
  • GSM: 052/451-483, 091/451-4830
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Franko Buda
  • Tanja Grubiša
  • Loris Matković
  • Denis Peršić
  • Nereo Fable
  • Kristijan Klarić
  • PODACI O SAVEZU:
  • Slavka Batušića 2a, 10090 Zagreb
  • OIB: 51386082058
  • Web stranica:

  • TAJNIK SAVEZA:
    Denis Bevanda

  • Tel. 0996185500
  • GSM: 017881206
  • [email protected]
  • ČLANOVI SKUPŠTINE
  • Šime Bulić
  • Petar Buljat

Izvješća sa sjednica Skupštine