Uplata sudačke članarine

Sukladno odluci Skupštine sa sjednice održane 8.travnja 2018.godine u Zagrebu rok za uplatu sudačke članarine za 2018.godinu je 1.rujna 2018.godine.

Na istoj sjednici usvojen je prijedlog povećanja godišnje sudačke članarine (60,00 kn) i od ove godine članarina se sastoji od fiksnog dijela (jednak za sve suce) i varijabilnog dijela (suci A i B liste).

Sucima, koji imaju obvezu uplatiti fiksni i varijabilni dio, iz ureda Saveza bit će poslan račun s točnim iznosima članarine na temelju obračuna koji je dostavio Zbor sudaca HBS-a.

Suci koji ne uplate članarinu do navedenog roka neće biti vidljivi na službenim internetskim stranicama Saveza.

Tablica usvojenih iznosa članarine:

Međunarodni suci 60,00 kn 5% od takse po utakmici
Nacionalni suci -A lista 60,00 kn 5% od takse po utakmici
Nacionalni suci – B lista 60,00 kn 5% od takse po utakmici
III. HBL-e i žup. lige 60,00 kn /

 

Datum objave: 28.08.2018.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez