Registracija VODITELJA EKIPE

Od sezone 2017./2018. po odluci Izvršnog odbora HBS-a uvodi se registracija za Voditelja ekipe.

Izvršni odbor HBS-a na sjednici održanoj 18. svibnja 2017. donio je odluku da se u sezoni 2017.2018. uvodi licenciranje Voditelja ekipe.

Uvjeti licenciranja Voditelja ekipe:

 • Zahtjev za licenciranje voditelja podnosi klub. Zahtjev se može podnijeti tijekom cijele natjecateljske sezone 2017/’18 započevši s prvim danom perioda za registraciju za sezonu 2017/’18.
 • Klub mora do završetka perioda za registraciju za sezonu 2017/’18 licencirati minimalno dva (2) voditelja ekipe, a može za sezonu 2017/’18 licencirati neograničen broj voditelja ekipe.
 • Klub koji na susretu HBL-e nastupi bez licenciranog voditelja kaznit će se sukladno Propozicijama natjecanja – lige.
 • Voditelj ekipe će svoj status dokazati iskaznicom voditelja koju će izdati ured HBS-a. Na iskaznici će biti naveden klub za koji određena osoba obavlja funkciju voditelja ekipe u sezoni 2017/’18.
 • Voditelj ekipe može nastupati kao igrač za klub u kojem obavlja funkciju voditelja ekipe. U tom slučaju uz iskaznicu voditelja mora posjedovati i knjižicu igrača koju zajedno s iskaznicom voditelja daje sucima na uvid prilikom prijave ekipe.
 • osoba ne može obavljati funkciju voditelja ekipe u rangu natjecanja u kojem se natječe drugi klub u kojem je ta ista osoba registrirana kao igrač
 • osoba može funkciju voditelja obavljati istovremeno u maksimalno dva kluba HBL-e na način da može biti voditelj u jednom ženskom i jednom muškom klubu HBL ili dva muška kluba između kojih mora biti jedan rang razlike (I HBL i III HBL).
 • kada osoba tijekom sezone mijenja klub u kojem obavlja ulogu voditelja novi klub mora u ured HBS-a dostaviti zahtjev za preregistraciju voditelja.
 • Nakon izdavanja, iskaznica voditelja ekipe postaje vlasništvo osobe na koju glasi.

 

Uvjeti za licenciranje voditelja ekipe za sezonu 2017/’18:

 • Osoba starija od 18 godina
 • Uplata naknade za izradu iskaznice 50 kn
 • osoba mora uz dokaz o uplačenoj nakanadi na žiro račun HBS-a dostaviti i popunjeni i ovjereni obrazac registracije Voditelja ekipe

Postupak licenciranja uključuje:

 • Dostava uredu ispunjenog obrasca OBRAZAC – VODITELJ EKIPE (može se preuzeti na internetskim stranicama HBS-a) s ovjerom i potpisom odgovorne osobe kluba i osobe za koju se vrši licenciranje / preregistracija
 • Dostava fotografije osobe (veličine 3X3,5 cm) za koju se izdaje iskaznica
 • Naknadu za licenciranje i preregistraciju voditelja plaća klub i za što će mu iz ureda HBS-a biti ispostavljen račun
 • HBS izdaje iskaznicu voditelju ekipe i evidentira Voditelja ekipe u službenu internetsku aplikaciju HBS-a

Datum objave: 11.07.2017.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez