Pravilnik o studiranju studenata sportaša veliki iskorak za dvojnu karijeru

Zagreb, 28. studeni 2016. – Rektorski zbor Republike Hrvatske donijelo je Pravilnik o studiranju studenata sportaša na visokim učilištima RH, o čemu su na 2. sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) održanoj 28. studenog obaviješteni članovi Vijeća.

Pravilnikom se uređuju pravila i uvjeti studiranja studenata sportaša na visokim učilištima Republike Hrvatske, a isti je usklađen s HOO-om te je tekst verificiran od strane prorektora za nastavu i studente svih sveučilišta. Odnosi se ne sve kategorizirane sportaše, kategorizirane sportaše s invaliditetom, kategorizirane gluhe sportaše, članove reprezentacija te članove nacionalnih sveučilišnih ekipa i sveučilišnih sportskih klubova. Pravilnik omogućuje sportašima, između ostalog, izostanak s nastave zbog odlaska na međunarodna natjecanja, polaganje ispita izvan ispitnih termina iz opravdanih razloga, ostvarenje sveučilišne sportske stipendije i pravo na mirovanje obveza od najviše jedne akademske godine. Radi se o velikom iskoraku za HOO i njegove partnere s kojima se skrbi o karijerama sportaša nakon sportske karijere. Pravilnik je rezultat četverogodišnjeg projekta HOO-a „Sportaši i obrazovanje 2012.-2016.“ koji su koordinirale Romana Caput-Jogunica i Biserka Vrbek, a čiji je cilj osvješćivanje javnosti o dvojnoj karijeri kategoriziranih sportaša.

 

(izvor: www.hoo.hr)

Datum objave: 29.11.2016.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez