Poziv sportašima da izaberu svoje predstavnike u tijela HBS-a

Pozivaju se registrirani sportaši/ce HBS-a da se kandidiraju u Komisiju sportaša HBS-a.

Sukladno članku 72. Statuta HBS-a  pozivaju se svi registrirani sportaši/ce da pošalju kandidature za izbor u Komisiju sportaša HBS-a (5 članova).

Kandidat/kinja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je državljanin/ka Republike Hrvatske
 • da u vrijeme izbora ima navršenih 18 godina života
 • da nije kažnjavan/a zbog dopinškog prekršaja
 • da nema prepreke iz članaka 13. Zakona o sportu
 • da je registriran/a u HBS-u i aktivno se natječe
 • aktivni sportaši s boljim sportskim uspjesima imaju prednost

U Komisiji sportaša trebaju biti zastupljena ravnomjerno oba spola.

Komisija sportaša bira dva predstavnika u Skupštinu Saveza i jednog predstavnika u Izvršni odbor, koji sudjeluju u njihovom radu bez prava glasa.

Djelovanje Komisije sportaša obuhvaća:

 • razmatranje pitanja koja se odnose na sportaše i davanje prijedloga i mišljenja tijelima Saveza,
 • zastupanje prava i interesa sportaša i davanje preporuka,
 • poduzimanje aktivnosti vezanih uz stvaranje uvjeta za obrazovanje sportaša i rješavanje drugih pitanja značajnih za sportaše,
 • suradnja na pitanjima promocije boćarskog sporta te sudjelovanje u kreiranju stavova i mišljenja o promjenama u boćarskom sportu u pogledu pravila natjecanja, opreme, organizacije seminara i savjetovanja i sl.,
 • suradnju u aktivnostima za primjenu i poštovanje pravila Olimpijske povelje MOO, koja se odnose na sportaše, borbu protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu, te protiv dopinga, odnosno postupaka i uporabe supstanci koje zabranjuje MOO ili pripadajuća međunarodna sportska federacija,
 • djelovanje na razvijanju prijateljstva, međusobnog razumijevanja i ravnopravnosti te izgradnji fair play odnosa u sportu i životu.

Članovi Komisije sportaša biraju se na mandat od četiri (4) godine i mogu biti još jednom birani.

Djelovanje Komisije sportaša, te ostala pitanja u svezi izbora i načina rada Komisije utvrdit će se posebnim aktom, a ako neka pitanja nisu regulirana analogno se primjenjuju pravila Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora. Komisija sportaša donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Kandidature se podnose Izvršnom odboru HBS-a, a predaju se u Tajništvu HBS-a, osobno, putem elektronske pošte ili pošte zaključno sa 10.veljače 2018. godine.

Za kandidaturu sportaš/ica mora priložiti:

Datum objave: 18.01.2018.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez