Poziv ekipama za sudjelovanje u HJBL-i

Upućujemo poziv klubovima i ekipama da se prijave za sudjelovanje u novoj sezoni Hrvatske juniorske boćarske lige.
Rok za prijavu ekipa u ured Saveza je 2.11. 2020.godine.

Natjecanje u skupini Sjever počinje 15.studenog, a u skupini Jug 22.studenog 2020.godine.

Svaka ekipa u skupini Sjever mora imati minimalno 6 registriranih igrača/ica, a u skupini Jug minimalno 5 igrača/ica.

Pravo nastupa u HJLB u sezoni 2020./2021. imaju boćari i boćarice koje su rođeni 1.1.2002.godine i kasnije.

Sukladno odluci Skupštine HBS-a i ove godine nastavlja se sufinanciranje ekipa HJBL-e.

Propozicije HJBL 2020-2021 skupina jug

Propozicije HJBL 2020-2021 skupina sjever

 

Obrazac za prijavu ekipe

https://hrvatski-bocarski-savez.hr/dokumenti/

 

 

 

Datum objave: 20.10.2020.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez