Postupanje kod prekida susreta

Potaknuti zadnjim događanjima sa susreta I. i II. HBL u kojima je došlo do prekida susreta zbog nestanka struje podsjećamo suce i klubove HBL na slijedeće:
1. Prekidi na susretima i postupanja definirani su MTP i Propozicijama natjecanja HBS-a
2. Koje su situacije kada se radi o prekidima i kako postupati

Kod privremenog prekida razlikujemo tri slučaja:

  1. Kad se nastavak igra u istom danu susret se nastavlja tamo gdje je prekinut – nezavršene ture u klasičnim igrama, štafetno i brzinsko izbijanje se ponavlja. U preciznom izbijanju ako je prekid kraći od 30 minuta ponavljaju se samo nezavršene serije na poziciji. Ako je prekid dulji od 30 minuta ponavlja se cijela serija (cijelo precizno izbijanje) s istim igračima i čim to bude moguće. Izvješće se vodi na istom obrascu.
  2. Kad se nastavak igra u drugom danu, nezavršene discipline igraju se ponovo od početka. U susretima s
    više disciplina završene discipline se ne ponavljaju. Za nastavak ekipa može prijaviti nove igrače kao da se igra novi susret. Izvješće se vodi na novom obrascu koji se spaja s izvješćem do prekida (voditi pažnju o obavezi izmjene jednog igrača u zadnjoj fazi igara).
  3. Kad prije prekida nije završena niti jedna disciplina, a nastavak se ne može igrati isti dan, susret se ponavlja. Tada ekipa može prijaviti nove igrače kao da se igra novi susret. Izvješće se vodi na novom obrascu koji se spaja s izvješćem do prekida.

Moramo istaknuti tumačenje i naputak koji je dan sucima na instruktažama da u slučaju nestanka struje i ako se o radi o prekidu do 5 min moguće je da u klasičnim igrama igrani predmeti ostanu na svojim mjestima i ne poništava se bacanje u tijeku.

Iz tog razloga molim Vas da u takvim situacijama kako se ne bi dovelo u pitanje razlog i sumnju u nestanak struje postupite prema naputku s instruktaže.

Također, skrećemo pažnju klubovima kod kojih se u više navrata ponavlja slučaj, da za vrijeme susreta na boćalištu nestane struje, Sportska komisija HBS-a morat će uskratiti pravo odigravanja susreta HBL do otklanjanja problema i nedostatka.

Sportska komisija

Datum objave: 30.11.2016.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez