Odluke Stegovnog suda ZS HBS-a

Odluka Stegovnog suda ZS HBS-a od 7. studenog 2023. godne.

Temeljem odredbi Disciplinskog pravilnika HBS-a (157/2020) Stegovni sud ZS HBS-a u sastavu Dragan Gracin predsjednik, Željko Sabalić član i Hamoslav Prelc član, donio je disciplinsku odluku protiv g. Klaudia Križmanića, međunarodnog suca, zbog materijalne povrede MTP-a (čl. 35) i time počinio prekršaj opisan u članku 72. Disciplinskog pravilnika HBS-a, a po prijavi povjerenika za suđenje SUPER HBL.

odluka Stegovnog suda ZS HBS-K.Križmanić

Temeljem odredbi Disciplinskog pravilnika HBS-a (157/2020) Stegovni sud ZS HBS-a u sastavu Dragan Gracin predsjednik, Željko Sabalić član i Hamoslav Prelc član, donio je disciplinsku odluku protiv g. Franka Bernobića, međunarodnog suca, zbog materijalne povrede MTP-a (čl. 35) i time počinio prekršaj opisan u članku 72. Disciplinskog pravilnika HBS-a, a po prijavi povjerenika za suđenje SUPER HBL.

odluka Stegovnog suda-F.Bernobić

Datum objave: 14.11.2023.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez