Klub

Pleter

  • Županija: Grad Zagreb
  • Liga: Županijska liga
  • Adresa: Trg Ivana Kukuljevića 13, 10 090 Zagreb
  • Osoba za kontakt: Ivan Bušić
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: 098/231-896
  • OIB: 36277229543