Klub

Petka

  • Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
  • Liga: Županijska liga
  • Adresa: Grebenska 1, Dubrovnik
  • Osoba za kontakt: Ivo Knego
  • E-mail:
  • Tel/mob: 098 427 977
  • OIB: 44089113436