Klub

Korensko

  • Županija: Primorsko-goranska županija
  • Liga: Županijska liga
  • Adresa: Korensko 39, 51213 JURDANI
  • Sportske grane: Volo
  • Osoba za kontakt: Boris Marinac
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: Mob: 091/797-2717
  • OIB: 33546989297
  • Godina osnivanja: 1997