Klub

Ivankovo

  • Županija: Vukovarsko-srijemska županija
  • Liga: III. HBL Zagreb - Slavonija
  • Adresa: Grac 6, 32281 Ivankovo
  • Osoba za kontakt: Damir Markić
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: 0998423374
  • OIB: 52743116982