Klub

Mario Gennari 1954 2

  • Županija: Primorsko-goranska županija
  • Liga: Županijska liga
  • Adresa: Čandekova 48 51000 RIJEKA
  • Sportske grane: Volo
  • Osoba za kontakt: Nenad Rašković
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: 099/210-2289
  • OIB: 00056058037
  • Godina osnivanja: 1958