Klub

Hrvatski dragovoljac

BK Hrvatski dragovoljac
  • Županija: Splitsko-dalmatinska županija
  • Liga: Županijska liga
  • Adresa: 21315 Dugi Rat, Poljička Cesta 133
  • Osoba za kontakt: Jozo Jurčević, 21310 Omiš, Četvrt Ribnjak 11
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: 021/864-526 / 091/558 7153
  • OIB: 89478862072