Klub

Faraon

  • Županija: Dubrovačko-neretvanska županija
  • Liga: Županijska liga
  • Adresa: Put Dubokog doca 3, 20240 Trpanj
  • Sportske grane: Volo
  • Osoba za kontakt: Stijepo Šegetin
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: 095 1987 115
  • OIB: 5824994061