Kazna po disciplinskoj prijavi: Marino Štefan

Po disciplinskoj prijavi Stegovnom sudu ZS HBS-a od strane Predsjednika Sudacke komisije
HBS-a, a sukladno s disciplinskim pravilnikom HBS-a, po cl.12 i cl.27 Pravilnika o ligama
HBS-a iz srpnja 2016.godine, glede disciplinskog prekršaja pocinjenog od nacionalnog suca
Marina Štefana ova komisija donosi sljedecu odluku

Marino Štefan, nacionalni sudac (ZS BS P-G Ž); izrice mu se disciplinska mjera
– SKIDANJE S LISTE ZA SUDENJE 1. i 2. Hrvatske bocarske lige u trajanju od tri (3) prvenstvena susreta.
Obrazloženje:
Sudac Marino Štefan delegiran za suđenje susreta 2. kola II. HBL sjever između BK Sv.Rok Klana – BK Lovran koji se igrao dana 10.9.2016. u Klani dozvolio je igraču B.K. Lovran Marku Bradičiću nastup na susretu bez ovjerenog liječničkog pregleda čime je povrijedio Disciplinski pravilnik HBS-a prema čl.12 i čl.27 Pravilnika o ligama HBS-a iz srpnja 2016. godine.

Predsjednik Stegovnog suda ZS HBS-a (Hamoslav Prelc) je na osnovu očitovanja suca Marina Štefana i temeljem Disciplinskog pravilnika HBS-a donio disciplinsku mjeru za učinjeni prekršaj kako je navedeno.

Protiv ove odluke sudac Marino Štefan može uložiti prigovor I.O. ZS HBS-a putem ureda HBS-a u roku od 7 dana.

Odluka: microsoft-word-disciplinski-postupak-m-stefan

 

Datum objave: 11.10.2016.
Autor: Hrvatski Boćarski Savez