Ljubimir Mofardin

Sudac
  • Kategorija: nacionalni sudac

  • Broj iskaznice: 73

  • Županijski savez:

  • Položeni ispiti:
    • 2001 - nacionalni sudac