1. Jedan sat (1) prije početka susreta domaćin je dužan urediti (povući) terene i omogućiti gostujućoj ekipi trening na terenima u trajanju od dvadeset (20) minuta

 2. Pola sata prije početka susreta, nakon prijave ekipa domaćin je dužan politi i urediti terene.

 3. Voditelji klubova trideset (30) minuta prije početka susreta obvezni su predati sucima popunjen obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”. Voditelji klubova su obvezni na svojoj odjeći imati istaknutu oznaku (bedž) iz koje je vidljivo da on vodi dotični klub.

 4. U Prijavu se može upisati dvanaest (12) igrača (max.) ili najmanje (min.) sedam (7) igrača (iznimno jednom tijekom natjecateljske sezone može se prijaviti šest (6) igrača, s time što u zadnjoj (V) fazi gubi susret pojedinačno klasično 6:0 i oduzima se jedan bod sa ljestvice. Svaki prijavljeni igrač može igrati najviše tri (3) discipline.

 5. U obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”, voditelji klubova odmah pri prijavi ekipe 30 (trideset) min prije početka susreta označavaju igrače koji će nastupiti u pojedinim disciplinama s oznakom x. Nakon prijave slijedi ždrijeb uz prisustvo voditelja i sudaca. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje započinje 15 min prije početka susreta određeno je u trajanju od 10 (deset) min za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.

 6. Predstavljanje je obavezno-pet (5) minuta prije početka utakmice, domaćin susreta ili sudac, predstavljaju sudionike utakmice: gosti – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe, zatim slijede domaćini – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe. Posljednji na predstavljanje izlaze suci susreta.

 7. Na početku pauza predviđenih za zagrijavanje igrača voditelji klubova najkasnije dvije (2) minute nakon završetka prethodne faze susreta prijavljuju igrača ili igrače koji će nastupiti u sljedećoj ili sljedećim disciplinama, odnosno fazama susreta.

 8. Zagrijavanje igrača u pauzama koje prethode pojedinim fazama:

 • za prvu (1) fazu deset (10) minuta

 • za brzinsko izbijanje (2) – tri (3) minute

 • za precizno izbijanje (3) – pet (5) minuta

 • za štafetno izbijanje (4) – tri (3) minute

 • za petu (5.) fazu – deset (10) minuta

 1. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje nastupaju parovi i trojka.

 2. Brzinsko izbijanje – teren 2., izvodi (5 min) po jedan (1) igrač iz svakog kluba za II. i III. HBL, odnosno po dva (2) igrača (za I.HBL) – teren 1 i 4. Za I.HBL-u igrači trče paralelno.

 3. Redoslijed i parovi izbijača koji će se međusobno suprotstaviti određuju se ždrijebom kod prijave igrača. U II. i III. HBL igrači trče jedan pa drugi (odvojeno).

 1. Precizno izbijanje – teren 3 (III. dio), izvodi po jedan (1) igrač iz svakog kluba za II. i III. HBL-e , te po dva igrača (za I. HBL-u). Precizno izbijanje (II. i III. HBL-a) izvode igrači na jednom tepihu (tapetu ili gumi) istovremeno, odnosno jedan za drugim. U I. HBL izbijanja izvode istovremeno svi igrači na terenima 2 i 3 (redoslijed izbijanja teren 2-3-2-3). Parovi izbijača koji će se međusobno suprotstaviti određuju se ždrijebom kod prijave igrača.

 2. Štafetno izbijanje – teren 1 i 4 (IV. dio), izvode (5 min) po dva (2) igrača iz svakog kluba, a oni trče istovremeno – usporedno, to vrijedi samo za I. ligu. U ostalim ligama trče jedni pa drugi, odvojeno na terenu 2.

 3. U posljednjoj (V.) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje slijedećih disciplina: trojka, par, pojedinac-klasično i bližanje i izbijanje u krug voditelji ekipa brojevima oznakom X igrače koji nastupaju u pojedinim disciplinama. Ždrijebom se određuje na kojem terenu će nastupiti pojedina disciplina.

 4. U slučaju prekida, iz bilo kojeg razloga, duljeg od trideset (30) minuta ili kod promjene terena (npr. odlazak zbog kiše s otvorenih terena u dvoranu) obavezno je u klasičnim disciplinama i igri valjanja i izbijanja zagrijavanje „gore-dolje“. U slučaju promjene terena obje ekipe moraju na istim terenima odigrati brzinsko i brzinsko štafetno izbijanje.

 5. Kapetani klubova su obvezni tijekom trajanja cijele utakmice na lijevoj rukavu (ruci) imati kapetansku traku.

 6. Nakon završetka izvođenja tehničkih disciplina domaćin je obvezan urediti i zaliti terene.

 7. Za sve ostalo vrijedi Pravilnik i Propozicije o natjecanjima u ligama HBS-a, te MTP iz 2014.. godine.

 8. Preporuka je za vrijeme susreta puštati laganu glazbu koja ne ometa igru. Za vrijeme brzinskog i štafetnog izbijanja puštati glazbu bržeg ritma koja stimulira igrača na trčanje, ujedno potiče gledatelje na navijanje.

NAPUTCI VODITELJIMA LIGA

 1. Uz pomoć ureda HBS-a prikuplja prije početka natjecateljske sezone, a nakon izvršene registracije od klubova ispunjene Obrasce klubova (kontakti ekipa, podaci o registriranim igračima….)

 2. Voditelji liga u prvom stupnju rješavaju sve sporne slučajeve u svojoj ligi.

 3. Vrši prijavu svih nepravilnosti disciplinskom sucu HBS-a sukladno propozicijama natjecanja HBS-a (prijava ekipa i igrača)

 4. U slučaju izvanrednih događaja mora o tome odmah obavijestiti Športsku komisiju HBS-a

 5. Voditelji liga su obvezni nakon svakog odigranog kola napraviti trenutnu tablicu svoje lige i o tome izvijestiti sve klubove svoje lige i ured HBS-a (fax-om/poštom/elektronskom poštom) najkasnije do srijede nakon odigranih utakmica.

 6. Odgovoran je za rješavanje zahtjeva klubova (odgode, promjene termina, promjene mjesta odigravanja…) sukladno propozicijama natjecanja. Odgode susreta moguće su sukladno čl. 26 Pravilnika o natjecanjima HBS-a i čl. 6 i 12 Pravilnika o državnim reprezentacijama.

 7. Svi pristigli zahtjevi ekipa moraju se obraditi na propisani način (sukladno propozicijama natjecanja) za što mora rezultirati pisanim tragom (odluka voditelja lige)

 8. Susreti posljednja dva kola natjecateljske sezone moraju se u HBL-a odigrati u predviđenim terminima – nema mogućnosti promjene termina odigravanja pojedinih susreta.

 9. Voditelji liga su dužni voditi evidenciju o žutim i crvenim kartonima i eventualnim (stvarnim) rekordima u preciznom, brzinskom i štafetnom izbijanju, te u bližanju i izbijanju u krug i o tome uz tablicu izvijestiti ured HBS-a.

 10. Voditelji liga su dužni svaku primjedbu iz Izvješća s susreta koja se odnosi na suce i rad sudaca proslijediti Zboru sudaca HBS-a, odnosno nadležnom povjereniku za suđenje.

 11. Voditelji liga nakon završetka liga obvezni su u ured HBS-a dostaviti zaključno izvješće, konačnu tablicu svoje lige, izvješće o dodijeljenim žutim i crvenim kartonima, sliku prvoplasirane ekipe, izvješće o postignutim rekordima, te svoja zapažanja i prijedloge

 12. Nadoknada voditeljima liga za njihov rad, isplaćuje se na njihov žiro-račun, tek nakon završenog natjecanja, odnosno konačnog izvješća o natjecanju. Visina naknade je sljedeća:

prva liga 2.000,00 kn
druge lige 1.700,00 kn
treće lige 1.500,00 kn
ženska liga* 1.500,00 kn

*odlukom Skupštine HBS-a od 04.07.2015.

 

NAPUTCI POVJERENICIMA ZA PRVENSTVO HRVATSKE

 1. Odgovoran je za vođenje natjecanja na koje je delegiran sukladno Propozicijama natjecanja HBS-a zajedno s delegiranim sucima

 2. Vrši raspored sudaca po boćalištima

 3. Zajedno s sucima vrši pregled boćališta i opreme (prema čl. 10 Pravilnika o natjecanjima i čl.9. Propozicija o državnim natjecanjima – općenito)

 4. Ne dozvoljava nastup igračima koji nemaju ispravne iskaznice o registraciji s ovjerenim liječničkim pregledom

 5. Vodi brigu o poštivanju liste zastupljenosti natjecatelja po županijama

 6. Popunjava listu natjecatelja na upražnjena mjesta s ekipama/igračima iz županije organizatora natjecanja sukladno propozicijama natjecanja

 7. Vrši ždrijeb za natjecanje sukladno propozicijama natjecanja

 8. Posebnu pažnju obratiti na pravo nastupa mlađih dobnih kategorija, sukladno propozicijama natjecanja

 9. Ne dozvoljava nastup igračima (isključuje ih iz natjecanja) koji se u predviđenom vremenu (prema definiranoj satnici) ne pojave na terenu/ždrijebu.

 10. U dogovoru s domaćinom i Sportskom komisijom vrši promjenu satnice uslijed nepredviđenih okolnosti (broj sudionika, kiša, nestanak struje – rasvjete…)

 11. U slučaju izvanrednih događaja odmah obavijestiti Sportsku komisiju HBS-a

 12. U dogovoru s domaćinom natjecanja dužan je nadzirati i osigurati provođenje protokola (predstavljanje sudionika, voditelja, suca, intoniranje himne, svečano proglašenje i zatvaranje natjecanja…) a sve sukladno propozicijama natjecanja

 13. Dužan je slikati i dostaviti Sportskoj komisiji slike četiri prvoplasirane ekipe / igrača u svakoj disciplini

 14. Voditi natjecanje i rezultate natjecanja na službenim obrascima HBS-a

 15. Voditelj je zadužen za objavljivanje rezultata i svih informacija vezanih za natjecanje.

 16. Dostaviti po završetku natjecanja Sportskoj komisiji HBS-a i uredu HBS-a službeno izvješće s rezultatima natjecanja. U izvješću se posebno osvrnuti na izvanredne događaje i pohvale domaćinu oko organizacije

 17. Za rad voditelju natjecanja pripada neto naknada =30,00 kuna na sat koju isplaćuje HBS.

 

NAPUCI SUCIMA

 1. Rok trajanja liječničkog pregleda je 6 mjeseci. Svi igrači koji nemaju važeći liječnički pregled nemaju pravo prijave ni nastupa na susretu. Suci su dužni svaki takav slučaj evidentirati u napomene u Izvješću s susreta.

 2. Utakmice prvih liga sude dva (2) glavna suca i dva (2) suca za tehnička izbijanja, koji će pomagati glavnim sucima kod izvođenja tehničkih disciplina. Utakmice drugih i trećih liga vode dva (2) suca.

 3. Suci moraju biti propisno odjeveni u skladu s Pravilnikom o organizaciji boćarskih sudaca HBS-a, odnosno, moraju biti jednoobrazno obučeni.

 4. Suci dolaze na teren jedan sat i pet minuta prije početka utakmice radi provjere terena i pripadajuće opreme: granulacija i debljina pokretnog sloja pijeska, semafori, pribor i rekviziti za pojedine discipline i sl.

 5. Jedan (1) sat prije početka susreta započinje trening u trajanju dvadeset (20) minuta namjenjen samo gostujućoj ekipi. Trening nije obavezan za gostujuću ekipu. Trening gostujuća ekipa započinje jedan (1) sat prije početka susreta (tolerira se maksimalno kašnjenje od pet 5 minuta).

 6. Gostujuća ekipa koja se u predviđeno vrijeme za početak treninga ne pojavi na terenima gubi pravo na trening. Neovisno o početku treninga završetak treninga je uvijek u 14,20 ili 15,20,… (ovisno o tome kada je službeni početak susreta), osim ako je za kasniji početak treninga krivac domaćin (nije na vrijeme otvorio dvoranu, pripremio terene….) i tada se gostima mora omogućiti da odrade svih 20 minuta treninga.

 7. Pola sata prije početka susreta, nakon prijave ekipa domaćin je dužan politi i urediti terene.

 8. Voditelji klubova trideset (30) minuta prije početka susreta obvezni su predati sucima popunjen obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”. Voditelji klubova su obvezni na svojoj odjeći imati istaknutu oznaku (bedž) iz koje je vidljivo da on vodi dotični klub.

 9. U Prijavu se može upisati dvanaest (12) igrača (max.) ili najmanje (min.) sedam (7) igrača (iznimno jednom tijekom natjecateljske sezone može se prijaviti šest (6) igrača s time što u zadnjoj ( V) fazi gubi susret pojedinačno klasično 6:0. Svaki prijavljeni igrač može igrati najviše tri (3), bilo koje discipline.

 10. U obrazac “Prijava za natjecanje po disciplinama”, voditelji klubova odmah pri prijavi ekipe 30 (trideset) min prije početka susreta označavaju igrače koji će nastupiti u pojedinim disciplinama s oznakom x. Nakon prijave slijedi ždrijeb uz prisustvo voditelja i sudaca. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje započinje 15 min prije početka susreta određeno je u trajanju od 10 (deset) min za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.

 11. Pet (5) minuta prije početka utakmice domaćin susreta ili sudac predstavlja sudionike utakmice: gosti – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe, zatim slijede domaćini – kapetan kluba,igrači i voditelj ekipe. Posljednji na predstavljanje izlaze suci susreta.

 12. U posljednjoj (V.) fazi susreta u kojoj je propozicijama natjecanja predviđeno odigravanje slijedećih disciplina: trojka, par, pojedinac-klasično i bližanje i izbijanje u krug voditelji ekipa brojevima oznakom X igrače koji nastupaju u pojedinim disciplinama. Ždrijebom se određuje na kojem terenu će nastupiti pojedina disciplina.

 13. Suci utakmicu moraju voditi u skladu s Pravilnikom i Propozicijama o natjecanjima Hrvatskog boćarskog saveza i naročito paziti na pravovremeno upisivanje rezultata u klasičnim, a posebno u tehničkim disciplinama.

 14. U slučaju prekida iz bilo kojeg razloga duljeg od trideset (30) minuta ili kod promjene terena (npr. odlazak zbog kiše s otvorenih terena u dvoranu) obavezno je u klasičnim disciplinama i igri valjanja i izbijanja zagrijavanje „gore-dolje“. U slučaju promjene terena obje ekipe moraju na istim terenima odigrati brzinsko i brzinsko štafetno izbijanje.

 15. Kod izvođenja tehničkih disciplina sudac mora obvezno tražiti od voditelja klubova da vode pripadajući zapisnik uz obostranu kontrolu. Nakon završetka brzinskog i štafetnog izbijanja sudac mora obavezno pored broja pogotka u Izvješće sa susreta upisati i broj izbačenih boća.

 16. Za svaku izrečenu disciplinsku kaznu (žuti i/ili crveni karton) sudac mora osobno poslati poštom ili predati voditelju lige i “Izvješće o kažnjavanju” kako je inače regulirano Pravilnikom o kažnjavanju igrača žutim i crvenim kartonima na boćarskim natjecanjima HBS-a. Za bilo kakve nepredviđene okolnosti ili nejasnoće na terenu, suci obvezno surađuju sa voditeljem i kapetanom ekipe na čije se igrače odnosi neka nejasnoća.

 17. Obrazac “Izvješće sa susreta” voditi čitko i uredno sa upisom svih predviđenih podataka, a za pojedine igrače upisivati ime i prezime.

 18. U “Izvješću sa susreta” obvezatno upisati ime i prezime glavnog(-ih) suca te sudaca za tehnička izbijanja (I HBL-a).

 19. Suci svoje troškove obvezno naplaćuju od kluba domaćina utakmice sukladno Pravilniku o organizaciji boćarskih sudaca HBS-a, i prema cjeniku naknada i ostalih troškova usvojenih na skupštini HBS-a.

Natjecanje Liga Izvješće
18. kolo Marčelji – Dubrava -2016/2017 II. HBL - sjever
18. kolo Retfala-Neptun -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kola Brlićka-Mitnica -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Lapovci-Vuka -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Čepin-Višnjevac -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Ivankovo-Slavonija -2016/2017 III. HBL Zagreb - Slavonija
18. kolo Trstena – Opatija -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
18. kolo Ladići – Brajda -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
18. kolo Lučki radnik – Umag -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
3.liga Slivno – Prud -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
3.liga Ploče – Župa -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
3.LIGA postranje – omladinac -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
3.LIGA HAJDUK DONJI BRGAT -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva
18. kolo Divšići KT – Labin -2016/2017 III. HBL Istra - Primorje
3.LIGA RIJEKA GROMAČA -2016/2017 III. HBL Dubrovnik - Neretva