Klub

Lokomotiva

  • Županija: vsz
  • Liga: III. HBL-Zagreb-slavonija
  • Adresa: Ivana Mažuranića 8, 32100 Vinkovci
  • Osoba za kontakt: Miroslav Colarić
  • E-mail: [email protected]
  • Tel/mob: 0998307868
  • OIB: 90706823715